Tehetségmenedzsment a sportban avagy tehetség + technológia = siker? 

2021. okt. 04.

Manapság sokan lebecsülik a rendszerességet, a kitartást, az eredményért folytatott lépésről lépésre menő küzdelmet. A tehetség, a zsenialitás igen kedvező és nagyon fontos feltétel, de talán az alapos munka sem kevésbé fontos, már csak azért is, mert valóban zseniális ember nagyon kevés van.” – Freund Mihály

A fenti idézet pontosan tükrözi a tehetségmenedzsment legfontosabb kérdését, kihívását: Meg kell találni azokat az embereket, akik segítségünkkel, támogatásunkkal szárnyalni képesek és velünk együtt az adott szervezetet vagy klubot igazi csapatjátékosként előrébb viszik. Ennek feltétele ma már egy egyre komolyabb és kitartóbb harc a legjobb jelöltért, a legnagyobb tehetségért. 

A következő cikk arról fog szólni, hogy a sportban alkalmazott tehetségmenedzsment térén milyen kihívásokkal nézünk szembe manapság és vajon a technológia, a digitális megoldások – egy szóval a sportinformatika – mennyire segítenek az egyre nagyobb versenyben helytállnunk.

Tudunk-e az internet és különböző szoftverek segítségével jobb, több tehetséget találni? 

Tudunk-e célravezetőbben szűrni és fejleszteni olyanok sportolókat, akikről azt gondoljuk, hogy képesek lennének az adott feladatra? 

Tudjuk-e a jövő eszközeivel átfogóbban kezelni a tehetségmenedzsment összes fázisát, problémáját? 

Száz kérdésnek is egy a vége: Sikeresebb lehet-e a tehetségmenedzsmentünk?

Mindjárt minderre fényt derítünk! 

tehetségmenedzsment

Modern kihívások 

A tehetséggondozás és -menedzsment ma már egyre inkább digitális eszközökkel történik mind a profi, mind az amatőr sportban. A tehetségek felkutatásában, fejlesztésében és minden egyéb adminisztratív feladat kezelésében különböző mobiltechnológiák, asztali szoftveralkalmazások, közösségi médiaplattformok és felhőalapú megoldások állnak rendelkezésre.

Ennek ellenére a tehetségazonosítás és a tehetségmenedzsment összes fázisában kihívásokkal szembesülünk: a tervezés, a stratégiai integráció, a helyzet felmérése, a tehetségek azonosítása és értékelése, a terv megvalósítása és az azt követő értékelés a mai rohanó világban egyre nehezebb feladatnak bizonyul. Hiába használunk ma már szinte minden területen digitális megoldásokat, ezek néha nemhogy segítik, hanem éppen ellenkezőleg, gátolhatják is a célravezető munkánkat.

De nézzük meg, hogy pontosan milyen modernkori problémákat kell leküzdeni ahhoz, hogy hatékonyabb és ezáltal sikeresebb tehetségmenedzsmentet folytathassunk: 

általános nehézségek: 

 • gyors ütemben változik a sportpiaci és globális gazdasági környezet
 • globális kihívásokkal kell szembenézni (természeti katasztrófák, COVID)
 • erős a költségcsökkentési, hatékonyságnövelési kényszer
 • egyre nehezebb a vonzóság fenntartása, a brand sikeres építése
 • nagy az igény egy fenntartható és transzparens menedzsmentre

problémák szoftver alkalmazás téren:

 • a különböző programok és szoftverek nem egységesek
 • a helyzet mindenkori pontos felmérése megbízható, naprakész adatokat igényel, ez nem mindig adott
 • gyakori az adathamisítás, adatvesztés, adatbiztonsági probléma 
 • hatalmas adathalmazokban nehéz az információszűrés
 • kommunikációs nehézségek és olykor bizalmi veszteségek gazdasági szereplők és a sportolók illetve edzők között

Természeten ez nem minden, de talán ezek a szempontok mutatják épp eléggé, hogy szükség lenne egységes, biztonságos és transzparens rendszerekre, amelyek bárhonnan, bármikor elérhetőek és minden résztvevő számára intuitívan kezelhetők. Vagy talán vannak is már ilyenek? 

tehetségmenedzsment

A jelen – szoftvert fejlesztünk, tehetséget fejlesztünk 

Számos különböző vállalat gyárt és fejleszt olyan alkalmazásokat, eszközöket és egyéb technológiákat, amelyek nagyobb hatékonyságot tesznek lehetővé a tehetséggondozásban. Ahogyan esettanulmányainkból is kiderül, a legtöbb ilyen megoldás az általános adminisztratív folyamatokra, beleértve az adatbevitelt és karbantartást, a csapat vagy szervezet honlapjának, játékoslistáinak, versenyzőlistáinak és statisztikáinak kezelésére születik. Vannak olyan szoftverek is, amelyeket a szponzori szerződésektől kezdve a rendezvényekre való pályázásig lehet használni. Ahogyan a tehetségmenedzsment, a teljesítménymenedzsment is egyre inkább az online tér felé mozdul el. Az edzéseket is magába foglaló szoftverek segítségével teljesen új lehetőségek születnek tervezés és fejlesztés terén. A labdarugásban például több éve rendszerint VR eszközöket használnak arra, hogy a potenciális újonnan toborzottak átélhessenek egy-egy meccsnapot, így jobban felkészülve a saját komoly bevetésükre.

Mi kell tehát? Egységes szoftvereket kell fejleszteni és alkalmazni, hogy az egyre szerteágazóbb, több szereplős rendszerekben eligazodjunk, hatékonyan tudjunk dolgozni. 

Szükség van továbbá olyan egyéni igényeken alapuló digitális megoldásokra, amelyek képesek egy helyben az összes feladatot és műveletet átlátni, lekérdezni és az aktuális szövetségi stratégia szerint megtervezni, realizálni. 

Technológiai megoldások és funkciói

A modern technológiai megoldásoknak az a funkciójuk, hogy hatalmas adatmennyiségeket gyűjtsenek, rendszerbe foglaljanak és kiértékelhetővé tegyenek, másrészt pedig abban tudjanak segíteni, hogy az összes felmerülő feladatra gyors és hatékony megoldásokat kínáljanak. A tehetségmenedzsmenthez pedig elengedhetetlen, hogy egy erős és tudatos kontrollt tegyenek lehetővé, valamint könnyen lehessen átgondolt, hosszú távú stratégiai célokat kitűzni és megvalósítani.

A többszereplős rendszerek nagy ereje, hogy különböző jogosultságokkal ugyan, de mégis “egy nagy fedő” alatt találja meg mindenki azokat az információkat, amelyekre szüksége van. Így a szövetségi vezetők, az edzők, a sportolók, de olykor akár a szurkolók is hozzáférhetnek az őket érdeklő, illetve megillető, naprakész adatokhoz.

Előnyök

A tehetséggondozásra gyakorolt előnyök többek között a következők lehetnek:

 • A tehetségek felkutatása és toborzása hatékonyabb, gyorsabb és rendszerezettebb lehet
 • A jelöltek szélesebb körét lehet velük elérni 
 • Több adatot lehet gyűjteni a jelöltekről
 • Hatékonyabb és így hosszú távon sikeresebb tehetségfejlesztési terv készítés lehetséges, mivel a menedzserek naprakész információkat kapnak a sportolók teljesítményéről és fejlődéséről
 • Szponzorokat, vállalkozási egységeket (pl. pénzügy, marketing), más szakembereket, de akár a szurkolókat gyorsan és könnyen lehet bevonni az őket érdeklő vagy illető területekbe
Hátrányok

Ugyanakkor fennállnak veszélyek is, ha főleg digitálisan kezeljük a tehetségmenedzsmentet:

 • az online toborzás növekvő népszerűsége azzal a kockázattal jár, hogy az olyan tevékenységek, mint az interjún való részvétel és a gyakorlati készségek felmérése leértékelődnek
 • automatizmusok révén bizonyos paraméterekben eltérő eredményeket elérő sportolók eleshetnek olyan esélyektől, amelyekre egyébként kiválóan alkalmasak lennének
 • bizonyos adatokat könnyű manipulálni vagy hamisítani 

Sok szoftverfejlesztő és sportszervezet ma azon dolgozik, hogy minimalizálják ezeket a kockázatokat, hogy több lehetőséget biztosítsanak a tehetséges sportolók és az őket kereső és fejlesztő szakmai szervezetek számára. A jövő tehát – mint oly sok más iparágban is – egyértelműen a digitalizáció felé mutat, még akkor is, ha ma még nem minden problémára sikerült megoldást találni.

Vagy mégis? 

tehetségmenedzsment

A jövő – igényre szabott digitális megoldások 

Láttuk tehát, hogy a digitalizáció rég megérkezett a sport világába, és ennek megfelelően komoly elvárások alakultak ki a szoftverekkel szemben. A tehetségeket menedzselni egyre komplexebb és jelentőségteljesebb feladat, nem mindegy tehát, hogy milyen eszközökre támaszkodhatunk közben. Lehet, hogy azok minősége, alkalmazhatósága dönti el, hogy csapatunk vagy szervezetünk sikeresebb-e a konkurenciánál. 

Mivel minden sport szervezet másképp operál, és más célokat igyekszik elérni, ezért igényre szabott megoldások kellenek a tehetségek felkutatásához, toborzásához és megtartásához.

Ezek az igények a következők lehetnek: 

 • egységes online felület az adott sportág összes érdekelt résztvevője számára (játékos / versenyző, edző, szponzor, klubtagok, orvosok, stb.)
 • felhőalapú megoldások 
 • moduláris kezelés (kiválasztható, bővíthető funkciótár) a további egyéni igényre szabhatóság miatt
 • reszponzív felületek
 • Mindenre kiterjedő integráció (intézmények (pl: OSEI), weboldalak, eszközökkel (pl. fitneszórák), social media, Chatbot, stb.
 • jogosultságok kezelése 
 • modern, fiatalos designvilág
 • továbbfejlesztési lehetőségek 
 • könnyű, intuitív kezelhetőség 

Képzeljünk tehát el egy olyan szoftvert, ami egyfajta központi nyilvántartó rendszerként operál. Olyan funkciókkal segítené a tehetségek felkutatását és menedzselését, mint a törzsadatok, engedélyek, naptárak, sőt, az üzenetváltások, illetve a leigazolások és átigazolások nyilvántartása. Arra is lehetne használni, hogy a különböző, versenyekkel kapcsolatos dokumentumokat kezelné, pl. nevezéseket, verseny dokumentációkat és természetesen az eredményeket is. Le lehetne egy ilyen rendszerben kérdezni a létszámadatokat, statisztikákat, edzésnaplókat, felméréseket, teljesítési adatokat – mindezt arra is használva, hogy a leghatékonyabb módon, egyénre szabott edzéstervekkel és stratégiával, támogassuk tehetséges sportolóinkat. A fenti adatok alapján olyan egyénre szabott edzésterveket és stratégiai terveket tudnánk készíteni, amivel aztán a tehetségek által elérhető sikereket kimaximálnánk

Tehetség + technológia = siker? 

Érzékelhető, hogy a digitális technológiák egyre nélkülözhetetlenebbé válnak a sportolók tehetséggondozásban, mivel minden eddiginél nagyobb részletességű és mélyebb betekintést tesznek lehetővé. Ezen a területen azonban még mindig sok lehetőség van a fejlődésre és a növekedésre.

Az elején feltett kérdésekre válaszolva: 

Igen, az internet és a különböző szoftverek segítségével több tehetséget lehet találni és nevelni. A szűrés és kiválasztás után az egyedi tervkészítés és megvalósítás is átláthatóbb és hatékonyabb lehet, ha egységes, jól működő és saját igényeinkre szabható szoftvereket használunk. A tehetségmenedzsment összes fázisában segíthet, ha naprakész, pontos adatokra hivatkozhatunk, ezáltal minden folyamat gyors, pontos és transzparens módon tervezhetővé, végrehajthatóvá és ellenőrízhetővé válik. Ennek értelmében igen, elmondhatjuk, hogy sikeresebb lesz a tehetségmenedzsmentünk! 

A jövő itt van. 

Az igények ismertek, a technológiák adottak. 

Együttműködésre és elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy együtt – sportolókkal, fejlesztőkkel, edzőkkel, szponzorokkal, vezetőkkel és rajongókkal – dolgozhassunk azon, hogy minden tehetséget megtaláljunk és támogatjunk – az adott sportág és az egész világ hasznára. 

Ebben segít a SmartSport sportinformatikai szoftvere, amely a sportolók, az edzők, az egyesületek és a szövetségek munkáját egyaránt hatékonyan támogatja.

Kérjük ossza meg cikkünket a kedvenc csatornáján, vagy küldje el ismerőseinek.

Share on pinterest
Pinterest
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Hasonló bejegyzések

sportinformatika
Sportinformatika

Sportinformatika, ahogy mi látjuk

Sport és informatika A sport már ősidők óta átszövi az életünket, és bár nem szoktunk rá így tekinteni, de mostanra az egyik legmeghatározóbb iparággá vált a világon. Már régen nem

Tovább olvasom »
tehetségmenedzsment alapjai
Sportinformatika

A tehetségmenedzsment alapjai a sport világában

A tehetségmenedzsment alapjai a vállalati és a sportéletben is sok hasonlóságot mutat. A Telcotrend-nél több éve foglalkozunk fiatal, tehetséges szoftverfejlesztőkkel, megtartásukra, motiválásukra, fejlődési görbéjük nyomon követésére komoly figyelmet fordítunk: így

Tovább olvasom »

legyél mindig naprakész

Ne maradj le újdonságainkról

Scroll to Top